Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Verwijzers

15-7-21

Doorverwijzen post-COVID patiënten
Het kan voorkomen dat patiënten voor een eerste consult mogelijk in één van onze andere locaties wordt gezien. Daarna doen wij ons uiterste best om een eventueel voorgeschreven behandeling zo dicht mogelijk bij de patiënt te laten plaatsvinden. Hierbij daarom een dringend verzoek om dit goed met de patiënt te bespreken alvorens u deze bij Revalidatie Friesland aanmeldt. Dit om te voorkomen dat de patiënt met andere verwachtingen door ons wordt opgeroepen.


Als huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kunt u een patiënt verwijzen naar Revalidatie Friesland.

Zodra wij uw verwijzing (via Zorgdomein of het EPD van uw ziekenhuis) binnen hebben, wordt uw patiënt z.s.m. in behandeling genomen. Een huisarts kan direct vanuit de verwijsmodules van Zorgdomein naar ons verwijzen.

Revalidatie Friesland biedt onder meer revalidatiemogelijkheden bij onderstaande aandoeningen:

Volwassenen:

  • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat
  • Amputaties
  • Hersenaandoeningen
  • Neurologische aandoeningen
  • Dwarslaesie
  • Oncologische aandoeningen
  • Chronische pijn
  • Muziekblessures

Kinderen & jongeren:

Revalidatie Friesland biedt onder meer revalidatiemogelijkheden bij onderstaande aandoeningen:

We streven naar zo kort mogelijke wachttijden. Afhankelijk van de aandoening en locatie verschillen deze van 1 a 2 weken tot meerdere weken.

Voorafgaand aan iedere behandeling worden een behandelplan opgesteld. Als het doel van de behandeling is bereikt is een patiënt uitbehandeld. Sommige patiënten worden ook doorverwezen naar een eerstelijns hulpverlener. Veel patiënten blijven ook na behandeling nog onder poliklinische controle bij een revalidatiearts.

In alle gevallen zorgt de revalidatiearts voor adequate informatieverstrekking, overdracht en correspondentie met u als verwijzer. Als er nabehandeling plaatsvindt, dan schrijft de behandelaar een overdracht voor de therapeut die de behandeling overneemt.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de zorg van Revalidatie Friesland?