Arbeid

Als bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist kunt u patiënten met lichamelijke problemen op het gebied van arbeid en werk, voor hulp verwijzen naar Revalidatie Friesland. We hebben veel expertise in diagnostiek en behandeling ook t.a.v. ‘niet aangeboren hersenletsel’ en ‘chronische pijn’.

Ook verzekeraars, re-integratie bureaus, UWV, gemeenten, scholen, letselschadebedrijven en werkgevers kunnen hun cliënten verwijzen voor het verrichten van een Quickscan of een Functional Capacity Evaluation (FCE). Informatie over deze producten vindt u onder Revalidatiemogelijkheden.

Ook een werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid als het gaat om zieke medewerkers. Deskundig en snel ingrijpen kan ziekteverzuim voorkomen of verkorten.

Onderzoek (TNO 2010) heeft aangetoond dat het rendement van arbeidsrevalidatie hoog is. Voor een offerteaanvraag kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team Arbeid. Het secretariaat van Arbeid is te bereiken op: (058) – 286 64 83, arbeid@revalidatie-friesland.nl.

Aanmeldingsformulier Arbeid

Direct een patiënt verwijzen? Vul dan dit Aanmeldingsformulier Arbeid in: Aanmeldingsformulier arbeidsonderzoek Revalidatie Friesland  en stuur deze naar ons op.

Refio Werkt!

Re-integratie naar werk is ook mogelijk via Refio Werkt! Wilt u meer weten over deze re-integratiediensten en op welke manier Refio Werkt! kan bijdragen aan het re-integratieproces? Neem dan contact met ons op: 088 580 1760 of mail ons.