Wetenschappelijk Onderzoek

Revalidatie Friesland vindt ontwikkeling in de zorg belangrijk. Daarom participeren we in wetenschappelijk onderzoek. Dit in samenwerking met universiteiten en universitair medische centra. Daarnaast verricht de organisatie ook zelf onderzoek.

Dat is niet alleen voor nú belangrijk, maar ook voor de toekomst. Revalidatie Friesland is gespecialiseerd in de medisch-technische én psychosociale kanten van revalidatie. Op deze twee onderdelen wordt in allerlei verbanden wetenschappelijk onderzoek verricht en onze organisatie werkt hieraan mee.

We willen met de opgebouwde kennis informatie verstrekken aan patiënten, familieleden, studenten, professionals en hulpverleners én tegelijk een vraagbaak zijn. Artsen en behandelaren van Revalidatie Friesland werken ook mee aan wetenschappelijke publicaties en geven ook regelmatig presentaties.

lees verder

Wilt u meer weten over wetenschappelijk onderzoek binnen Revalidatie Friesland of over één van de publicaties? Neem dan gerust contact op.