Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Volwassenen

Een aandoening, ongeval of ziekte heeft vaak complexe gevolgen. Als u een lichamelijke beperking heeft, dan kan revalidatie u wellicht helpen betekenisvol te leven en deel te nemen aan de samenleving.

Revalidatieartsen en behandelaars houden zich naast behandeling van aandoening, letsel of ziekte ook bezig met het verminderen van de gevolgen daarvan.

Medisch specialistische revalidatie streeft naar herstel en een situatie waarin u zo goed mogelijk kunt omgaan met eventuele beperkingen en/of minimaal afhankelijk bent van hulp. Behandelingen richten zich op het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Revalidatie Friesland biedt onder meer revalidatiemogelijkheden bij:

Behandelvormen: klinisch en poliklinisch

Wanneer u poliklinisch revalideert komt u één- of meerdere malen per week (of maand) voor behandeling naar een locatie van Revalidatie Friesland. Bij klinische revalidatie verblijft u, voor een bepaalde periode, in het revalidatiecentrum te Beetsterzwaag.

Meer informatie

Meer lezen over de mogelijkheden van Revalidatie Friesland? Lees dan de folder met algemene informatie voor patiënten – Revalidatie Friesland.