Behandelteam

Een behandeling kan verzorgd worden door verschillende behandeldisciplines en valt altijd onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts.

Als er interdisciplinaire behandeling plaats vindt, dan heeft het interdisciplinaire team tijdens uw revalidatieperiode regelmatig overleg, ook om te bespreken of het bijvoorbeeld mogelijk is om uw werk of opleiding (deels) te hervatten.

Een behandelteam kan, naast een revalidatiearts, bestaan uit een:

 • fysiotherapeut
 • bewegingsagoog
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • psycholoog
 • psychomotorisch therapeut
 • cognitief revalidatie therapeut
 • maatschappelijk werker
 • muziektherapeut
 • activiteitentherapeut
 • sociaal cultureel werk
 • geestelijk verzorger
 • verpleegkundige
 • activiteitenbegeleider agendagroep
 • aandachtsfunctionaris arbeid