Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Klinische revalidatie: veel gestelde vragen

 

Wie stilte zoekt of even tot zichzelf wil komen, kan altijd terecht in het stiltecentrum. Deze openbare ruimte biedt iedereen, ongeacht levensovertuiging, een veilige plaats om zich even terug te trekken. In de ruimte kunt u eventueel ook bidden, mediteren of bezinnen. Het stiltecentrum bevindt zich op de begane grond vlakbij de hoofdingang.

Alle ingestelde maatregelen om het coronavirus  in te dammen, hebben nu ook gevolgen voor het mee-eten van bezoekers in ons restaurant. Op dit moment is het mee-eten van bezoek niet toegestaan. Samen eten verbindt en samen eten is gezellig. We vinden het daarom ook heel vervelend om de mogelijkheden om samen te eten in te perken.

Er zijn verschillende huisregels als u verblijft in Beetsterzwaag.  De regels die op u van toepassing zijn krijgt u voorafgaand aan uw opname te horen. Hierbij valt te denken aan richtlijnen voor alcoholgebruik, internet, parkeren, rust op de afdeling, afspraken over het gebruik van mobieltjes tijdens de maaltijden en bezoek.

Revalidatie Friesland biedt verschillende revalidatiebehandelingen bij allerlei ziektebeelden, beperkingen en diagnoses. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen klinisch en poliklinisch worden behandeld. Revalidatie Friesland heeft verschillende spreekuur- en behandellocaties. Informatie over onze behandelingen en producten vindt u onder revalidatiemogelijkheden.

In een team werken verschillende behandelaars samen, onder leiding van een revalidatiearts. De patiënt werkt samen met dit team aan het opheffen of verminderen van zijn of haar beperkingen of leert ‘ermee om te gaan’. Dit alles met als doel om de patiënt weer te laten deelnemen aan de samenleving. Ook ‘werk’ en ‘school’ zijn vaak onderdeel hiervan.

Specifieke geriatrische revalidatiezorg in een verpleeghuis is gericht op een specifieke, kwetsbare doelgroep met meerdere problemen. Deze zorg is gericht op herstel en/of verbetering van functioneren. Dit wordt vaak geleverd in de keten ziekenhuis – verpleeghuis – verzorgingshuis of in de thuissituatie. De medische begeleiding is in handen van een specialist ouderengeneeskunde.

De kosten van de revalidatiebehandeling of een consult bij de revalidatiearts zijn voor rekening van uw zorgverzekeraar. Omdat u gebruik maakt van medisch specialistische zorg kan het zijn dat uw eigen risico moet worden ingezet. Lees meer informatie over de kosten van revalidatie en het eventuele effect op uw eigen risico.

Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.