Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Wachttijden

Locatie Wachttijd in weken
Beetsterzwaag
Kinderen consult 2
Kinderen poliklinische revalidatie 6
Kinderen klinische revalidatie 0**
Volwassenen poliklinische revalidatie 11*
Volwassenen klinische revalidatie 1***
Leeuwarden
Kinderen consult 4
Kinderen poliklinische revalidatie 3
Volwassenen consult 4
Volwassenen poliklinische revalidatie 4
Dokkum
Consult 6
Poliklinische revalidatie 5
Emmeloord
Consult 7*
Poliklinische revalidatie 13*
Heerenveen
Kinderen consult 3
Volwassenen consult 4*
Poliklinische revalidatie 5*
Sneek
Kinderen consult 3
Volwassenen consult 5*
Poliklinische revalidatie 9*
Drachten
Consult 7
Poliklinische revalidatie
(oncologische- en handrevalidatie)
0
Meppel
Consult 8
Poliklinische revalidatie 15

Bijgewerkt op 18-03-2020

UPDATE 18-03-2020: Wachttijden worden op dit moment niet bijgewerkt. Alle aandacht gaat uit naar het continueren van de noodzakelijke klinische zorg. 

De wachttijd is een indicatie van aantal weken voorafgaand aan uw behandeling. De benoemde toegangstijd hangt onder andere af van de aard en de ernst van uw aandoening.

*) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten die op de wachtlijst staan voor behandeling chronische pijn.

**) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten voor de behandeling van SOLK.

***) Staat u op de wachtlijst voor klinische revalidatie en ligt u niet in het ziekenhuis, dan kunt u telefonisch informeren naar de wachttijd via (T) 088 580 13 29.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de toegangstijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare toegangstijd die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot polikliniek en diagnostiek maximaal 4 weken. Voor de poliklinische behandeling, na de diagnostiek, is de maximaal aanvaardbare toegangstijd 7 weken. Voor opname in de kliniek bedraagt de Treeknorm voor de diagnose CVA maximaal 2 weken en voor overige diagnoses maximaal 4 weken.