Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Wachttijden

Locatie Wachttijd in weken
Beetsterzwaag
Kinderen consult 3
Kinderen poliklinische revalidatie 7
Kinderen klinische revalidatie 0**
Volwassenen poliklinische revalidatie 15*
Volwassenen klinische revalidatie 1***
Leeuwarden
Kinderen consult 4
Kinderen poliklinische revalidatie 5
Volwassenen consult 2
Volwassenen poliklinische revalidatie 9
Dokkum
Consult 6
Poliklinische revalidatie 13
Emmeloord
Consult 2*
Poliklinische revalidatie 23*
Heerenveen
Kinderen consult 4
Volwassenen consult 5*
Poliklinische revalidatie 5*
Sneek
Kinderen consult 1
Volwassenen consult 4*
Poliklinische revalidatie 23*
Drachten
Consult 9
Poliklinische revalidatie
(oncologische- en handrevalidatie)
4
Meppel
Consult 5
Poliklinische revalidatie 20

Bijgewerkt op 19-09-2021

De wachttijd is een indicatie van aantal weken voorafgaand aan uw behandeling. De benoemde toegangstijd hangt onder andere af van de aard en de ernst van uw aandoening.

*) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten die op de wachtlijst staan voor behandeling chronische pijn.

**) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten voor de behandeling van SOLK.

***) Staat u op de wachtlijst voor klinische revalidatie en ligt u niet in het ziekenhuis, dan kunt u telefonisch informeren naar de wachttijd via (T) 088 580 13 29.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de toegangstijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare toegangstijd die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot polikliniek en diagnostiek maximaal 4 weken. Voor de poliklinische behandeling, na de diagnostiek, is de maximaal aanvaardbare toegangstijd 7 weken. Voor opname in de kliniek bedraagt de Treeknorm voor de diagnose CVA maximaal 2 weken en voor overige diagnoses maximaal 4 weken.