Doorzoek onze website


Bel ons

088 580 15 80

Wachttijden

Locatie Wachttijd in weken
Beetsterzwaag
Kinderen consult 2
Kinderen poliklinische revalidatie 7
Kinderen klinische revalidatie 2
Volwassenen poliklinische revalidatie 3*
Volwassenen klinische revalidatie 1**
Leeuwarden
Kinderen consult 5
Kinderen poliklinische revalidatie 4
Volwassenen consult 12
Volwassenen poliklinische revalidatie 2
Dokkum
Consult 5
Poliklinische revalidatie 11
Emmeloord
Consult 5*
Poliklinische revalidatie 7*
Heerenveen
Consult 18
Poliklinische revalidatie 9
Sneek
Consult 6*
Poliklinische revalidatie 7*
Drachten
Consult 13
Meppel
Consult 8
Poliklinische revalidatie 5

Bijgewerkt op 15-02-2019

De wachttijd is een indicatie van aantal weken voorafgaand aan uw behandeling. De benoemde toegangstijd hangt onder andere af van de aard en de ernst van uw aandoening.

*) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten die op de wachtlijst staan voor behandeling chronische pijn.

**) Staat u op de wachtlijst voor klinische revalidatie en ligt u niet in het ziekenhuis, dan kunt u telefonisch informeren naar de wachttijd via (T) 088 580 13 29.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de toegangstijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare toegangstijd die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot polikliniek en diagnostiek maximaal 4 weken. Voor de poliklinische behandeling, na de diagnostiek, is de maximaal aanvaardbare toegangstijd 7 weken. Voor opname in de kliniek bedraagt de Treeknorm voor de diagnose CVA maximaal 2 weken en voor overige diagnoses maximaal 4 weken.