Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Wachttijden

Locatie Wachttijd in weken
Beetsterzwaag
Kinderen consult 1
Kinderen poliklinische revalidatie 6
Kinderen klinische revalidatie 0
Volwassenen poliklinische revalidatie 10*
Volwassenen klinische revalidatie 1**
Leeuwarden
Kinderen consult 4
Kinderen poliklinische revalidatie 4
Volwassenen consult 6
Volwassenen poliklinische revalidatie 6
Dokkum
Consult 4
Poliklinische revalidatie 6
Emmeloord
Consult 14*
Poliklinische revalidatie 6*
Heerenveen
Consult 8
Poliklinische revalidatie 7
Sneek
Consult 13*
Poliklinische revalidatie 6*
Drachten
Consult 9
Poliklinische revalidatie
(oncologische- en handrevalidatie)
0
Meppel
Consult 10
Poliklinische revalidatie 12

Bijgewerkt op 08-11-2019

De wachttijd is een indicatie van aantal weken voorafgaand aan uw behandeling. De benoemde toegangstijd hangt onder andere af van de aard en de ernst van uw aandoening.

*) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten die op de wachtlijst staan voor behandeling chronische pijn.

**) Staat u op de wachtlijst voor klinische revalidatie en ligt u niet in het ziekenhuis, dan kunt u telefonisch informeren naar de wachttijd via (T) 088 580 13 29.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de toegangstijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare toegangstijd die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot polikliniek en diagnostiek maximaal 4 weken. Voor de poliklinische behandeling, na de diagnostiek, is de maximaal aanvaardbare toegangstijd 7 weken. Voor opname in de kliniek bedraagt de Treeknorm voor de diagnose CVA maximaal 2 weken en voor overige diagnoses maximaal 4 weken.