Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Wachttijden

Locatie Wachttijd in weken
Beetsterzwaag
Kinderen consult 3
Kinderen poliklinische revalidatie 5
Kinderen klinische revalidatie 1**
Volwassenen poliklinische revalidatie 24*
Volwassenen klinische revalidatie 0***
Leeuwarden
Kinderen consult 4
Kinderen poliklinische revalidatie 5
Volwassenen consult 1*
Volwassenen poliklinische revalidatie 6*
Dokkum
Consult 4*
Poliklinische revalidatie 4*
Emmeloord
Consult 6*
Poliklinische revalidatie 5*
Heerenveen
Kinderen consult 1
Volwassenen consult 3*
Poliklinische revalidatie 6*
Sneek
Kinderen consult
Volwassenen consult 5*
Poliklinische revalidatie 6*
Drachten
Consult 10*
Poliklinische revalidatie
(oncologische- en handrevalidatie)
0
Meppel
Consult 3*
Poliklinische revalidatie 12*

Bijgewerkt op 30-01-2023

De wachttijd is een indicatie van aantal weken voorafgaand aan uw behandeling. De benoemde toegangstijd hangt onder andere af van de aard en de ernst van uw aandoening.

*) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten die op de wachtlijst staan voor behandeling chronische pijn.

**) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten voor de behandeling van SOLK.

***) Staat u op de wachtlijst voor klinische revalidatie en ligt u niet in het ziekenhuis, dan kunt u telefonisch informeren naar de wachttijd via (T) 088 580 13 19.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de toegangstijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare toegangstijd die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot polikliniek en diagnostiek maximaal 4 weken. Voor de poliklinische behandeling, na de diagnostiek, is de maximaal aanvaardbare toegangstijd 7 weken. Voor opname in de kliniek bedraagt de Treeknorm voor de diagnose CVA maximaal 2 weken en voor overige diagnoses maximaal 4 weken.