Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Wachttijden

Locatie Wachttijd in weken
Beetsterzwaag
Kinderen consult 1
Kinderen poliklinische revalidatie 6
Kinderen klinische revalidatie 0**
Volwassenen poliklinische revalidatie 10*
Volwassenen klinische revalidatie 1***
Leeuwarden
Kinderen consult 8
Kinderen poliklinische revalidatie 3
Volwassenen consult 4
Volwassenen poliklinische revalidatie 1*
Dokkum
Consult 3
Poliklinische revalidatie 9
Emmeloord
Consult 11*
Poliklinische revalidatie 5*
Heerenveen
Kinderen consult 4
Volwassenen consult 5*
Poliklinische revalidatie 6*
Sneek
Kinderen consult 2
Volwassenen consult 10*
Poliklinische revalidatie 5*
Drachten
Consult 10
Poliklinische revalidatie
(oncologische- en handrevalidatie)
0
Meppel
Consult 7
Poliklinische revalidatie 18

Bijgewerkt op 17-01-2020

De wachttijd is een indicatie van aantal weken voorafgaand aan uw behandeling. De benoemde toegangstijd hangt onder andere af van de aard en de ernst van uw aandoening.

*) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten die op de wachtlijst staan voor behandeling chronische pijn.

**) Deze wachttijd geldt niet voor patiënten voor de behandeling van SOLK.

***) Staat u op de wachtlijst voor klinische revalidatie en ligt u niet in het ziekenhuis, dan kunt u telefonisch informeren naar de wachttijd via (T) 088 580 13 29.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de toegangstijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare toegangstijd die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot polikliniek en diagnostiek maximaal 4 weken. Voor de poliklinische behandeling, na de diagnostiek, is de maximaal aanvaardbare toegangstijd 7 weken. Voor opname in de kliniek bedraagt de Treeknorm voor de diagnose CVA maximaal 2 weken en voor overige diagnoses maximaal 4 weken.