Jubileumactiviteiten: Laat zien wat je kunt

Wat in 1915 in Beetsterzwaag startte als een huis voor zieke kinderen is in de afgelopen 100 jaar uitgegroeid tot een organisatie met elf locaties voor medisch specialistische revalidatie.

Anno 2015 worden patiënten dagelijks gemotiveerd om te laten zien wat ze nog wél kunnen. Revalidatie Friesland presenteert daarom zelf het komende jaar ook allerlei activiteiten rondom het motto: ‘Laat zien wat je kunt’.

‘De vraag van de patiënt is altijd leidend geweest voor ons handelen, dat is denk ik een rode lijn in onze historie. In de afgelopen 100 jaar is steeds getracht de patiënt 100 procent centraal te stellen. We zijn trots op onze historie, maar blijven voortdurend vooruitkijken, veranderen en vernieuwen. Eind 2014 zijn we bijvoorbeeld gestart met oncologische revalidatie, omdat er onder deze patiëntgroep veel vraag naar revalidatiebehandeling is’: aldus Gerrie Eikelboom, Voorzitter Raad van Bestuur.

Komend jaar wordt op iedere locatie van Revalidatie Friesland een bijeenkomst, symposium of activiteit georganiseerd voor verwijzers, ketenpartners of patiënten.

Daarnaast zijn er ook derden betrokken bij de viering van het 100-jarig jubileum. Zo organiseert de Stichting Iepenloftspul Opsterlân in mei en juni een Openluchttheatervoorstelling in de voortuin van Huize Lyndenstein -locatie Beetsterzwaag- en wordt er op 28 mei samen met de Cornelia-Stichting, de grondlegger van het huidige Revalidatie Friesland, stil gestaan bij het gezamenlijke 100-jarig bestaan.

Ook een sponsortocht voor fietsers en wandelaars, een reünie voor oud-medewerkers, een kunstweekend en een symposium over Niet Aangeboren Hersenletsel bij kinderen zijn onderdeel van het jubileumprogramma.