Koningsdag Beetsterzwaag ‘100 jaar Revalidatie’ groot succes

Koningsdag in Beetsterzwaag kreeg dit jaar een speciaal tintje. Het dorp stond, samen met meer dan 20.000 bezoekers, op maandag 27 april massaal stil bij het honderdjarig bestaan van Revalidatie Friesland.

Revalidatie Friesland, vroeger Corneliastichting en Lyndenstein geheten, kent een rijke historie. Al een eeuw lang is het nauw verbonden met het dorp Beetsterzwaag.

De optocht kreeg daarom een centraal thema: 100 jaar Revalidatie Friesland en Beetsterzwaag. Verder was er ’s middags om twee uur ringsteken in rolstoelen op een hindernisbaan. De behendigheidswedstrijd werd georganiseerd samen met Revalidatie Friesland en Talant, de andere nauw aan het dorp verbonden zorginstelling. Onder het motto ‘laat zien wat je kunt’ kon iedereen eens ervaren hoe het is om te moeten manoeuvreren in een rolstoel.

Ook de Leeuwarder Courant besteedde aandacht aan de Oranje-optocht met revalidatietintje en ook Omrop Fryslan deed verslag van het bijzondere evenement.

Meer info: www.koningsdagbeetsterzwaag.nl.