Dag van de Verpleging stond bij Revalidatie Friesland in het teken van veiligheid!


Revalidatie Friesland schonk tijdens de Internationale Dag van de Verpleging op dinsdag 12 mei 2015 aandacht aan het onderwerp veiligheid.

Veiligheid: we zorgen er samen voor! Is de slogan waarmee de organisatie laat zien dat zij zich dit jaar bezighoudt met de voorbereidingen voor het behalen van het certificaat voor het Veiligheidsmanagementsysteem. Met een ludieke actie in samenwerking met het korps van de Brandweer Beetsterzwaag bij Huize Lyndenstein werd de aftrap gegeven voor de informatieverstrekking over dit onderwerp.

Alle patiënten, medewerkers, stagiaires én vrijwilligers ontvingen een sleutelkoord met hierop de nieuwe slogan Veiligheid: we zorgen er samen voor! én de vertrouwde slogan van Revalidatie Friesland: Laat zien wat je kunt. Daarbij werd een kaartje verstrekt met de tien kernpunten omtrent veiligheid. Binnenkort worden in de gehele organisatie posters opgehangen waarop ook deze tien kernpunten terug te vinden zijn. Daarnaast was er voor alle medewerkers gebak met ook hierop de nieuwe veiligheidsslogan.

Tijdens de actie met de brandweer werd aan Harriët Lassche, manager Facilitaire Dienst, Paul Pieter Hartman, revalidatiearts en Lies Sietzema, voorzitter van de Cliëntenraad, de eerste sleutelkoorden uitgereikt op het balkon van Huize Lyndenstein.

Alle medewerkers bij Revalidatie Friesland zijn verantwoordelijk voor veilige zorgverlening. Patiëntveiligheid betekent dat Revalidatie Friesland haar uiterste best doet om de risico’s voor de patiënten tot een minimum te beperken. De organisatie wil daarmee voldoen aan de normen van het Veiligheidsmanagementsysteem en dit jaar het certificaat behalen. Dit systeem is een samenhangend geheel van normen en maatregelen op het gebied van (patiënt)veiligheid. Hiermee worden continue veiligheidsrisico’s gesignaleerd en verbeteringen doorgevoerd.

De veiligheid van patiënten is van groot belang. Medewerkers én patiënten van Revalidatie Friesland worden daarom gestimuleerd om alles te melden wat onveilig of verkeerd ging. De organisatie wil dat daar in alle openheid over wordt gesproken. Zo kan gezamenlijk er alles aan worden gedaan om herhaling te voorkomen en processen te verbeteren.

P1010157                                          P1010165