Kom naar openluchtvoorstellingen waarin historie Revalidatie Friesland een rol speelt…

In 2015 maakt het Iepenloftspul Opsterlân een uitstapje naar Beetsterzwaag, het dorp waar het Opsterlandse Iepenloftspul ooit begon. Een bijzondere voorstelling waarin de geschiedenis van Revalidatie Friesland een belangrijke rol speelt…

Noblesse Oblige is een deftige titel voor een nieuwe productie, geschreven door Bouke Oldenhof en wordt gespeeld in de overtuin van Huize Lyndenstein in het kader van het honderdjarig bestaan van de Corneliastichting (de start van wat nu Revalidatie Friesland is). Regisseur is Jan Smit met assistentie van Elske Klooster.

Adeldom schept verplichtingen, dat leert baron Van Lynden zijn dochter Cornelia. Noblesse oblige. Rijke mensen zijn verantwoordelijk voor medemensen die het minder goed hebben. Met dit doel laat hij een groot deel van zijn financiële vermogen na aan de Corneliastichting.

Honderd jaar later proberen Amarins, Bertus, Lammechien en Sylvia weer op eigen benen te staan na een auto-ongeluk, ziekte of beroerte. Moet je sterk zijn en kun jij je lot zelf bepalen? Of mag je een beroep doen op de hulp van mensen die het beter hebben. Geldt Noblesse oblige tegenwoordig voor iedereen die gezond is?

Noblesse Oblige: een verrassende familievoorstelling over toen en nu. Met humor en een stille brok in de keel, spektakel en poëzie. Maar ook met twee Roodkapjes en een wolf op wielen. En dat in het Fries, Nederlands en krûme.

De voorstellingen zijn op:
-29, 30 mei
-3,5,6,10,12 en 13 juni!

Wilt u de voorstelling bezoeken en kaarten kopen? Kijk dan op www.iepenloft-opsterlan.nl.

bannerNoblesse-druk