Geslaagd minisymposium in Leeuwarden

Op 18 juni jl. vond in het kader van het 100-jarig jubileum van Revalidatie Friesland een informatieve bijeenkomst plaats met de titel “Samen in beweging”. Uitgenodigd waren verwijzers en ketenpartners uit de regio Leeuwarden.

De deelnemers wachtte een interessant programma met workshops over hart- neuro-, pijn- en oncologische revalidatie. Er was keuze uit vier korte lezingen over behandelingen die Revalidatie Friesland op dit terrein biedt. Daarnaast was er algemene informatie over Revalidatie Friesland door revalidatiearts G.A. Balk en gelegenheid voor informeel contact .

In een interactieve workshop rond hartrevalidatie konden de deelnemers ervaren hoe op basis van het inspanningsvermogen een persoonlijke training wordt vormgegeven. Voorop staan maximale inspanning, ontspanning, grenshantering en plezier in bewegen.

‘Niet rennen maar plannen’ is een behandelvorm die geboden kan worden aan patiënten met cognitieve problemen na niet-aangeboren hersenletsel. De deelnemers aan de workshop maakten kennis met een aantal trainingsmodules. Hoe is iemands planning? En welke geheugenstrategieën werken het beste?

Oncologische revalidatie is een vrij nieuwe vorm van behandeling binnen de revalidatiecentra. Hoe krijgt iemand die met kanker en de behandelingen daarvan wordt geconfronteerd, weer grip op lijf en geest? Hoe kan er dan getraind worden om weer een nieuwe balans te vinden? Oncologische revalidatie biedt een training op maat, zo bleek tijdens de workshop.

Chronische pijn vraagt een speciale aanpak. De behandeling is niet gericht op pijnbestrijding, maar heeft als hoofddoel de gevolgen van de pijn te beperken en optimaal te functioneren, óndanks de pijn. Aan de hand van het thema “Leven in je lijf” werd in deze workshop het specifieke revalidatie-programma dat Revalidatie Friesland hiervoor heeft, toegelicht.

Revalidatie Friesland wil graag ‘samen in beweging’ blijven met verwijzers en ketenpartners. Er zullen dan ook meer van dit soort bijeenkomsten worden gehouden in de toekomst.