Revalideren na kanker?

Een revalidatietraject na of tijdens kanker is gericht op herstel van fysieke, psychische en/of sociale klachten gerelateerd aan kanker. Oncologische revalidatie helpt bij diverse lichamelijke (en psychische) problemen als gevolg van kanker. Bij deze behandeling werken verschillende disciplines samen met als doel de kwaliteit van leven van de kankerpatiënt te verbeteren.

Oncologische revalidatie is bedoeld voor volwassen patiënten die kanker hebben of hebben gehad. De poliklinische behandeling kan worden geboden in alle fasen van de ziekte: tijdens de behandeling, na afloop van de behandeling maar ook in de (langdurig) palliatieve fase. Een behandelprogramma duurt 12 weken.

Bijwerkingen en effecten van kanker(behandelingen), zoals ernstige vermoeidheid en lichamelijke beperkingen, kunnen leiden tot verminderde kwaliteit van leven en slechter functioneren in werk en privé. In de behandeling is het een eerste prioriteit om zo min mogelijk beperkt te worden door de verschijnselen van kanker of de behandeling daarvan.

De revalidatiebehandeling start met een intake bij de revalidatiearts. Op basis hiervan wordt er  afgesproken welke behandelmodules een patiënt kan volgen.

Per 2015 is deze behandeling mogelijk bij onze locaties Heerenveen, Leeuwarden, Meppel, Sneek en Drachten.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts, medisch specialist, oncoloog of bedrijfsarts kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Meer informatie

Meer weten over de oncologische revalidatiebehandeling? Neem telefonisch contact op met een behandellocatie:

  • Heerenveen: (0513) 68 57 31
  • Leeuwarden: (058) 286 62 60
  • Meppel:(0522) 23 34 56
  • Sneek: (0515) 48 81 80
  • Dokkum: (0519) 29 19 40
  • Drachten: (0512) 58 83 50