Bezoek Minister Plasterk en burgemeester Van Selm aan Revalidatie Friesland

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en burgemeester Van Selm van Opsterland brachten op 28 september een werkbezoek aan Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. In het korte programma stond naast kennismaking met de revalidatie vooral een bezoek aan patiënten die in behandeling zijn centraal.

De korte rondleiding startte bij het bijwonen van een behandeling met een looprobot. Een volwassen man met letsel na een ongeluk, waaronder hersenletsel, vertelde minister Plasterk dat hij het oefenen met behulp van een looprobot als zeer nuttig ervaart. Onder andere om weer conditie op te bouwen en zo toch weer dagelijkse activiteiten op te kunnen pakken.

Daarna brachten burgemeester Van Selm en minister Plasterk een bezoek aan een oefenzaal voor kinderen & jongeren. In deze zaal vond onder meer een behandeling plaats van een jongetje met spina bifida, een aangeboren afwijking die het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van ruggenmerg en wervelkolom. Plasterk stelde diverse vragen aan patiënt en behandelaren en deed zelf ook actief aan meerdere oefeningen mee.

Gerrie Eikelboom, bestuurder van Revalidatie Friesland, onderstreepte bij de minister de bijzondere aspecten van medisch specialistische revalidatie. ‘’We kijken vooral naar de mogelijkheden van iedere individuele patiënt en helpen hen na ziekte, ongeval of aandoening weer deel te nemen aan dagelijkse activiteiten. Participatie is van grote meerwaarde voor zowel de patiënt als de samenleving’’, aldus Eikelboom.

Bezoek Commissarissen van de Koning in de middag
In de middag brachten alle Commissarissen van de Koning ook een bezoek aan Revalidatie Friesland. Zij onderbraken hun vergadering in Beetsterzwaag kort met het bijwonen van een presentatie over de klinische en poliklinische revalidatiemogelijkheden in Friesland. In het kader van het 100-jarig bestaan van Revalidatie Friesland nam men ook een kijkje in de oudheidskamer in Huize Lyndenstein.

Minister Plasterk - fysiotherapeut Ilse Oosterom en patient Feitse Boonstra - Revalidatie Friesland website