Woonunit De Friesland ‘Langer zelfstandig thuis’ 3 december in Beetsterzwaag

Zorgverzekeraar De Friesland trekt de komende maanden de provincie door om zorgprofessionals in contact te brengen met de mogelijkheden van domotica voor patiënten.
Het gaat hierbij om allerlei voorzieningen die het voor ouderen, en mensen met een beperking, mogelijk maken om (langer) thuis te blijven wonen.

De Friesland zet hiervoor een speciale ‘domotica-unit’ in die de mogelijkheden toont van allerlei verschillende apparaten. De woonunit staat op 3 december 2015 bij Revalidatie Friesland in de voortuin van Huize Lyndenstein in Beetsterzwaag.

Op de volgende tijdstippen is het mogelijk om de mogelijkheden te ontdekken:
-08.45 – 10.30 uur (aanmelden)
 -10.45 – 12.30 uur (aanmelden)
-13.00 – 14.30 uur (aanmelden)
-14.30 – 17.00 uur: open voor iedere belangstellende en geïnteresseerde.


Meer weten of aanmelden?

Bent u werkzaam in de zorg en wilt u zich aanmelden om de woonunit op 3 december te bekijken? Kijk dan op www.bijeenkomstenvandfz.nl en meld u aan. Van 14.30 tot 17.00 kan een ieder, zonder aanmelding, de woonunit bekijken.