Revalidatie Friesland innoveert met elektronisch patiëntendossier (EPD)

Revalidatie Friesland heeft woensdag 23 december opnieuw een stap gezet naar toekomstbestendige revalidatiegeneeskunde. Volgend jaar starten we met de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier. Medische informatie kan daarmee snel, gemakkelijk, veilig en overzichtelijk worden ingezet. Het nieuwe EPD zorgt mede voor toekomstbestendige zorg aan patiënten. Vandaag werden handtekeningen gezet voor de start met het EPD HiX van leverancier ChipSoft.

“Bij onze revalidatiebehandelingen stellen we altijd de vraag van de patiënt centraal, dit was ook doorslaggevend in de keuze voor een nieuw EPD. Het snel kunnen beschikken over de juiste medische gegevens is van essentieel belang, voor toekomstige adequate zorgverlening. Met het nieuwe systeem kunnen we straks gemakkelijk en snel patiëntgegevens uitwisselen met onze ketenpartners, waaronder medisch specialisten in ziekenhuizen’’: vertelt Gerrie Eikelboom, Raad van Bestuur Revalidatie Friesland.

“Het nieuwe EPD is bovendien te koppelen aan andere verwijsapplicaties en biedt in de toekomst mogelijkheden voor online zorgverlening. Zo kan het EPD gekoppeld worden aan een online omgeving voor patiënten, waarin zij behandelingen kunnen volgen, bijhouden of plannen. Door de inzet van deze technologie kunnen we patiënten nog dichter bij hun persoonlijke revalidatietraject brengen”, aldus Gerrit Renes Manager DIA bij Revalidatie Friesland.

Interne samenwerking
Het nieuwe systeem biedt ook de mogelijkheid om de onderlinge samenwerking tussen alle behandelaars binnen Revalidatie Friesland naar een hoger plan te tillen. Alle betrokken professionals hebben straks direct een compleet beeld over de voortgang en het behandeltraject van de patiënt. Behandelaars hebben inzicht in elkaars bevindingen, maar ook in metingen, uitslagen of beelddocumenten.

Revalidatie Friesland werd in het keuzetraject voor een nieuw EPD begeleid door D&A group, een onafhankelijke partij met expertise. De organisatie heeft samen met Revant Revalidatie, die ook gekozen hebben voor dit EPD, bedongen dat een aantal revalidatie-specifieke ontwikkelingen in HiX gebouwd gaan worden.