Innovatieve en intensievere samenwerking met Antonius Ziekenhuis

Om vernieuwde afspraken tussen Antonius Ziekenhuis en Revalidatie Friesland te bekrachtigen is op 23 februari jl. een tienjarige samenwerkings-overeenkomst getekend. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de productieafspraken voor revalidatiegeneeskunde per 2016 worden overgeheveld naar Revalidatie Friesland. De mogelijkheid dat patiënten binnen het ziekenhuis een revalidatiebehandeling krijgen, blijft onveranderd en gegarandeerd.
Patiënten, maar ook de Antonius Zorggroep en Revalidatie Friesland hebben baat bij een solide samenwerking, waarin de continuïteit en omvang van revalidatiegeneeskunde geborgd is. Met het tekenen van deze overeenkomst is de samenwerking beter georganiseerd en gegarandeerd.
Zo wordt niet alleen de aansturing van het behandelteam vereenvoudigd, maar levert het werken met één systeem ook optimalisatie van het revalidatiedossier op. De verwachting is dat deze nieuwe manier van samenwerking ook kortere wachtlijsten oplevert.