Corneliastichting schenkt nieuwe beuk aan Revalidatie Friesland

Vandaag mocht Revalidatie Friesland een nieuwe rode beuk in ontvangst van de Corneliastichting. Het cadeau symboliseert de historische verbondenheid van beide organisaties.

De oorspronkelijke, bijna tweehonderd jaar oude, boom werd in 2014 geveld door een reuzenzwam en moest daarom gekapt worden. Deze eerste ‘rode beuk’ is waarschijnlijk geplant bij de bouw van Huize Lyndenstein in 1821. De boom hoorde bij Huize Lyndenstein, ooit gebouwd als vakantiewoning voor de rijke familie Van Lynden, van wie de enige dochter Cornelia heette.

Als tiener was Cornelia begaan met zieke mensen, maar op jonge leeftijd overleed zij zelf aan tbc. Ter nagedachtenis besloten haar ouders hun huis na te laten aan de naar haar vernoemde Corneliastichting. Deze stichting, waar Revalidatie Friesland uit voortkwam, liet Huize Lyndenstein in 1915 ombouwen tot een tehuis voor zieke kinderen.

Wat in 1915 in Beetsterzwaag startte als een huis voor zieke kinderen is in meer dan 100 jaar uitgegroeid tot een organisatie met elf locaties voor medisch specialistische revalidatie.

De Corneliastichting is vandaag de dag een vermogensstichting, waarvan de opbrengsten uit bezittingen worden besteed aan financiële ondersteuning van allerlei vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van kinderen met een beperking. Die steun betreft vaak kleine projecten die vernieuwend zijn, veelal op het gebied van huisvesting en recreatieve doeleinden voor kinderen met een beperking.

Plaatsen nieuwe boom Bzwaag-6 (2)
Op de foto: Harriët Lassche Manager Facilitaire Dienst, Revalidatie Friesland en Anton Bergsma, Rentmeester van de Corneliastichting.