Revalidatie Friesland verkrijgt hoge waardering van eigen personeel

De resultaten van een onderzoek onder medewerkers van Revalidatie Friesland, met de titel: ‘Samen Beter’, zijn vandaag bekend geworden. Opvallend is dat de score op algemene tevredenheid maar liefst een 8,0 scoort.

Elke vier jaar laat Revalidatie Friesland een medewerkersonderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van het personeel. Tussen 25 april en 22 mei 2016 is het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers. Op zes behandellocaties werd personeel bevraagd door het onafhankelijke bureau Effectory. Nadat 401 van de 455 medewerkers de vragenlijst met ruim honderd vragen hadden ingevuld -een respons van 88,1%- was het wachten op de resultaten.

Gerrie Eikelboom, Raad van Bestuur: “het wachten op de uitslag was spannend. Iedereen is nieuwsgierig naar de uitkomsten. Op welke punten gaat het goed, wat zijn onze aandachtspunten. Is onze uitslag hoger of lager dan in andere organisaties in de gezondheidszorg? Doen we het als werkgever net zo goed als de vorige keer? Waar kunnen we verbeteren?”

De resultaten tonen aan dat de werkgever een 8,0 scoort op algemene tevredenheid. Dat is 0,2 punt hoger dan de 7,8 van vier jaar geleden. Eikelboom is zeer tevreden met deze uitslag en geeft aan dat, ondanks de druk op de kosten en de daar mee gepaard gaande toenemende werkdruk, het personeel bereid is mee te veranderen in steeds veranderende marktomstandigheden.

De afgelopen jaren is ook gewerkt aan tevredenheid van medewerkers. Na de vorige meting is er bijvoorbeeld planmatig gewerkt aan het bewaken van de werkdruk en aan het verbeteren van de ontwikkelmogelijkheden van personeel. Leidinggevenden zijn specifiek getraind  en ondersteund en er worden periodiek jaargesprekken gehouden gericht op het functioneren van medewerkers. Ook in vergelijking met andere revalidatiecentra en zorgorganisaties doet Revalidatie Friesland het goed. Het externe onderzoeksbureau vergelijkt de behaalde resultaten met andere revalidatiecentra die afgelopen jaar gemiddeld een 7,4 scoorden. Het onderzoek levert uiteraard ook verbeterpunten op, dit zijn bijvoorbeeld: blijven investeren in een feedback cultuur, persoonlijke ontwikkelmogelijkheden en interne communicatie. De komende tijd worden de resultaten nader geanalyseerd en wordt een plan opgesteld om verbeterpunten aan te pakken.