Leuke cheques van Rabo medewerkers

Afgelopen week werd onze afdeling kinderen & jongeren verblijd met een medewerkerscheque van € 200,= geschonken door Rabobank Drachten.

En Revalidatie Friesland mocht in dezelfde week zelfs een tweede check ontvangen van een andere medewerker van Rabobank Drachten. Deze kwam ten goede aan de looprobot van Revalidatie Friesland.

Dank aan deze gulle gevers!

Cheque Rabobank-2