Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Informatieavond oncologische revalidatie krijgt een vervolg

Eind juni organiseerde Revalidatie Friesland een informatieavond over de richtlijn oncologische revalidatie. Deze avond is aanleiding om in het najaar 2016 nogmaals een dergelijke avond te gaan organiseren.

De avond van 28 juni was een inspirerende informatieavond over deze richtlijn en bedoeld voor oncologisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten.
Om de nazorg zo goed mogelijk in te richten, is optimale afstemming nodig. De verpleegkundigen als spin in het web spelen een belangrijke rol bij, o.a. het identificeren van hulpvragen.Op de avond is aan de hand van casuïstiek gediscussieerd hoe we met elkaar deze zorg verder kunnen verbeteren. Met elkaar concludeerden we dat naast het gebruik van de Lastmeter ook de klinische blik van de verpleegkundige, vaak aangeduid als het ‘niet-pluis gevoel’, van wezenlijk belang is om de eventuele revalidatievragen en nazorg goed in beeld te krijgen.

In 2014 is  Revalidatie Friesland gestart met het invoeren van de richtlijn oncologische revalidatie, voor 2014 werden patiënten multidisciplinair behandeld in het programma Herstel en Balans.
De IKNL-richtlijn Oncologische Revalidatie is ontwikkeld met zorgverleners en patiënten, de richtlijn is evidence based en wordt vanuit de basisverzekering vergoed. De richtlijn is naast multidisciplinair,  ook modulair opgebouwd, waardoor een behandelprogramma meer op maat gemaakt kan worden, die beter aansluit bij de wensen en behoeftes van de patiënt. De maatschappelijke relevantie van de richtlijn wordt steeds groter, doordat het aantal mensen dat leeft met kanker en de gevolgen daarvan voortdurend toeneemt. Hiervoor is goede revalidatie en nazorg nodig.

Volg onze berichtgeving hierover!