Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur

Na ruim 25 jaar in dienst te zijn bij Revalidatie Friesland gaat mevrouw Gerrie Eikelboom medio mei 2017 stoppen als voorzitter Raad van Bestuur bij Revalidatie Friesland. Daarmee sluit zij als bestuurder een succesvolle periode af en gaat zij met pensioen. Na een uitgebreide selectieprocedure heeft de Raad van Toezicht een nieuwe bestuurder benoemd.

In de afgelopen 22 jaar waarin Eikelboom Revalidatie Friesland bestuurde, werden – mede door haar professionele inzet en enthousiasme – diverse projecten en transities gerealiseerd. Zo werd Revalidatie Friesland getransformeerd van enkel een categoraal ziekenhuis naar een professionele ketenzorgorganisatie met elf locaties. Ook werd er in Beetsterzwaag een nieuwe revalidatiekliniek  met behandelfaciliteiten en sporthal gebouwd, waarin anno 2017 zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht kunnen. Vorig jaar werd Revalidatie Friesland bovendien voor de tweede keer uitgeroepen tot ‘beste werkgever’ van Friesland.

Eikelboom neemt in mei afscheid van Revalidatie Friesland. Haar opvolger, de heer Peter Visch, start per 1 mei als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. ‎Visch is op dit moment voorzitter Raad van Bestuur bij Zorggroep Noorderboog. De Raad van Toezicht van Revalidatie Friesland heeft in Visch de juiste persoon gevonden om de ingezette koers verder te vervolgen. Visch woont in Friesland en wil zich graag gaan inzetten om, met de medewerkers van Revalidatie Friesland, verder vervolg te geven aan een goed functionerende instelling met een gezonde bedrijfsvoering.

Klaas Schuurman, voorzitter van de Raad van Toezicht van Revalidatie Friesland: “We zijn blij met de aanstelling van Peter Visch. Met zijn benoeming komt er een gedreven bestuurder met ruime ervaring binnen de zorgsector aan het roer.”