Revalidatie Friesland neemt elektronisch patiëntendossier in gebruik

Vrijdag 7 april, 8.30 uur. Confetti, applaus en luid gejuich vullen het bedrijfsrestaurant in Beetsterzwaag. Revalidatie Friesland heeft het elektronisch patiëntendossier (EPD) officieel in gebruik genomen! De livegang is een mooi slotstuk van de maandenlange voorbereidingen, maar vooral de start van een veelbelovende toekomst.

Niveau naar een hoger plan

Met het EPD tillen we de onderlinge communicatie tussen alle behandelaars binnen Revalidatie Friesland naar een hoger plan. Alle betrokken professionals hebben namelijk direct een compleet beeld over de actuele voortgang en het behandeltraject van de patiënt. Elke zorgprofessional legt zijn bevindingen en doelen  vast. Behandelaars hebben inzicht in elkaars bevindingen, maar ook in metingen, uitslagen en documenten.

Patiënt centraal

Gerrie Eikelboom, Raad van Bestuur Revalidatie Friesland: “Bij onze revalidatiebehandelingen stellen we de vraag van de patiënt centraal. Het snel kunnen beschikken over de juiste medische gegevens is van essentieel belang voor toekomstige adequate zorgverlening. Met het nieuwe systeem kunnen we ook gemakkelijk en snel patiëntgegevens uitwisselen met onze ketenpartners, waaronder medisch specialisten in ziekenhuizen”.

Klaar voor de toekomst

De komende weken staan in het teken van de puntjes op de i zetten en de mogelijkheden verder ontdekken. Zo kan het EPD gekoppeld worden aan een online omgeving voor patiënten, waarin zij behandelingen kunnen volgen, bijhouden of plannen. Door de inzet van deze technologie worden de patiënten van Revalidatie Friesland nog dichter bij hun persoonlijke revalidatietraject gebracht.