Revalidatie Friesland Sponsortocht levert 15.553 euro op!

Zaterdag 22 april liepen en fietsten er vele mensen mee in de Revalidatie Friesland Sponsortocht. Daarnaast waren er dit jaar meer dan 30 bedrijven sponsor van het evenement.

Inmiddels zijn alle bonnetjes geteld: de Revalidatie Friesland Sponsortocht 2017 was een succes: in totaal brachten we dit jaar 15.553 euro bijeen voor het goede doel: ‘sporten en bewegen mogelijk maken voor mensen met een beperking’.

Op dit moment werken we aan het organiseren van een prijsuitreiking (voor deelnemers die extra geld bijeenbrachten door donateurs te werven). De prijsuitreiking gaat eind mei plaatsvinden bij sponsor Rinsma Fashion in Gorredijk.

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit mooie resultaat!!!

N.B. Om alvast in uw agenda 2018 te noteren: zaterdag 21 april 2018 – Revalidatie Friesland Sponsortocht