Even voorstellen: nieuwe bestuurder Revalidatie Friesland

Peter Visch is sinds 1 mei 2017 Voorzitter Raad van Bestuur van Revalidatie Friesland. Hij volgt Gerrie Eikelboom op die per 12 mei met pensioen is. Visch is afgestudeerd als gezondheidswetenschapper in beleid en beheer van de zorg aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft in verschillende werkvelden binnen de zorg en welzijnssector gewerkt. Zo was hij onder andere manager bij De Friesland Zorgverzekeraar en bestuurder bij de thuiszorgorganisatie Zorggarant thuiszorg. De afgelopen 11 jaar is hij bestuurder geweest in de ouderenzorg.

Wat sprak je aan in de rol van bestuurder van Revalidatie Friesland?
Ik wilde heel graag bij Revalidatie Friesland gaan werken. Het is een aantrekkelijke instelling, die ik al langer volg. De activiteiten van Revalidatie Friesland bevatten veel onderdelen waar ik veel belangstelling voor heb. Om een paar voorbeelden te noemen: de verschillende patiënten, van jong tot oud, de balans hervinden tussen wat het lichaam kan en de geest graag wil, het beste of optimale uit je lichaam kunnen halen, het vanuit veel verschillende (multidisciplinaire) invalhoeken begeleiden en ondersteunen van patiënten. Allemaal mooie onderwerpen om mee te werken.

Wat hoop je Revalidatie Friesland de komende tijd te bieden?
Een nieuwe bestuurder geeft verandering. Dat is onvermijdelijk. Ik kijk waarschijnlijk vanuit een andere invalshoek of visie naar de diverse ontwikkelingen. Verder heb ik een brede belangstelling, een kritische houding en een combinatie van ervaring aan zowel de financiers- als zorgaanbiederskant. Ik vind het van belang om altijd te blijven zoeken naar het belang van onze patiënt, inhoudelijk mee te praten over doelen en effectiviteit. En organisatorisch mee te kijken hoe ketens – voor en na de zorg – beter op ons kunnen aansluiten.

Wat zie je als grootste uitdaging in jouw functie?
Als revalidatiecentrum krijgen we te maken met veranderingen in het zorgstelsel. Verzekeraars gaan steeds meer selectief zorg inkopen. De zorg aan de patiënt verandert. Aan de vraagkant wil de patiënt meer invloed en aan de aanbodkant neemt bijvoorbeeld technologie een enorme vlucht. Samenwerking krijgt op veel plaatsen en manieren een andere invulling. Extern met onderwijs en (zorg)partners in ketens en intern tussen afdelingen en disciplines. Het is belangrijk dat we tijdig op ontwikkelingen blijven inspelen en mee veranderen. Dat vraagt om actief creëren van kansen en deze vervolgens benutten.

Peter Visch nieuwe bestuurder Revalidatie Friesland
Peter Visch nieuwe bestuurder Revalidatie Friesland