Revalidatiearts spreekt op landelijke dystoniedag

Revalidatiearts Kees Hein Woldendorp heeft op de landelijke dystoniedag van de patiëntenvereniging voor dystonie patiënten, op 5 november j.l., een voordracht gehouden over “Focale dystonie bij musici”.

De term dystonie betekent: stoornis in de spierspanning. Dystonie is een neurologische ziekte, een bewegingsstoornis. Waar de hersenen de coördinatie van onze bewegingen regelen, gaat er bij dystonie patiënten iets fout waardoor er onwillekeurige, oncontroleerbare spiercontracties, verkrampingen ontstaan. Daardoor kunnen draaiende, wringende bewegingen ontstaan, abnormale houdingen van een of meer lichaamsdelen. Dystonie patiënten kunnen deze bewegingen niet beïnvloeden

Voor het behandelen van dystonie is o.a. kennis van CVA, Parkinson, spasticiteit en chronische pijn (bij kinderen en volwassenen) nodig. Deze kennis is veelal in de revalidatiesector aanwezig. Dystonie is door de vele restverschijnselen en de enorme complexiteit, geschikt voor revalidatie aanpak (zowel klinisch als poliklinisch).

Woldendorp was daar gevraagd te spreken over zijn kennis over taak specifieke dystonieën; zoals deze bij musici voorkomen.