Persoonlijke online omgeving voor alle patiënten van Revalidatie Friesland

Alle patiënten van Revalidatie Friesland hebben vanaf maandag 22 januari toegang tot MijnRevalidatieFriesland. Een online omgeving die patiënten veilig inzicht geeft in eigen medische gegevens. En waar men eenvoudig afspraken inziet en verstrekte informatie naleest. Zo kunnen patiënten zich nog beter voorbereiden op de revalidatiebehandeling en zelf regie nemen.

Inzage & overzicht

MijnRevalidatieFriesland geeft patiënten vooral inzage en overzicht. Maar het is ook mogelijk om vragen te stellen aan een revalidatiearts via een e-consult, persoonlijke aantekeningen te maken en vragenlijsten in te vullen. In de toekomst worden meer functionaliteiten toegevoegd. Patiënten loggen in op de online omgeving via www.revalidatie-friesland.nl.

Patiënt als partner

“Internettechnologie vormt een steeds belangrijkere rol in de zorg. Met de inzet van online toepassingen zien we dat patiënten in staat zijn om zelf meer regie te nemen. Het in gebruik nemen van MijnRevalidatieFriesland is dan ook een mooie ontwikkeling die patiënten helpt om partner te laten zijn tijdens de behandeling. Partner in het stellen van behandeldoelen, partner in de planning van de behandeling en partner op weg naar participatie. Hierdoor wordt deelnemen aan de samenleving een logisch vervolg”, aldus Peter Visch, Raad van Bestuur.

Live in de nationale e-healthweek

MijnRevalidatieFriesland gaat live tijdens de nationale e-healthweek (20 t/m 26 januari 2018).
Revalidatie Friesland is partner van dit initiatief en organiseert tijdens de e-healthweek verschillende activiteiten. Zo geeft een ervaringsdeskundige op dinsdag 23 januari een lezing over haar ervaring met digitalisering in de zorg en de veranderende relatie tussen arts en patiënt.