Vernieuwde samenwerking Isala Diaconessenhuis en Revalidatie Friesland

Isala Diaconessenhuis Meppel en Revalidatie Friesland tekenden onlangs een tienjarige samenwerkingsovereenkomst om hun vernieuwde afspraken te bekrachtigen. In de overeenkomst is vastgelegd dat de behandelingen voor revalidatiegeneeskunde per 16 juli 2018 overgaan naar Revalidatie Friesland. De revalidatiegeneeskunde blijft daarmee binnen het ziekenhuis en wordt verzelfstandigd onder Revalidatie Friesland, expert op het gebied van medisch specialistische revalidatie. De kwaliteit van zorg voor patiënten blijft onveranderd.

In de afgelopen acht jaar waren de revalidatieartsen van Revalidatie Friesland al gedetacheerd aan Isala Diaconessenhuis. De consulten en behandelingen werden echter uitgevoerd door het revalidatieteam van Isala. Vanaf 16 juli 2018 wordt Revalidatie Friesland verantwoordelijk voor de gehele afdeling revalidatiegeneeskunde. Alle medewerkers van het huidige revalidatieteam van Isala Meppel vallen per 16 juli onder Revalidatie Friesland.

Patiënten, maar ook Isala Diaconessenhuis en Revalidatie Friesland hebben baat bij een solide samenwerking, waarin de continuïteit en omvang van revalidatiegeneeskunde geborgd is. Met het tekenen van deze overeenkomst is de samenwerking beter georganiseerd en gegarandeerd. De aansturing van het behandelteam wordt vereenvoudigd. Ook wordt het revalidatiedossier geoptimaliseerd door het delen van kennis en het werken met één systeem. Voor patiënten wijzigt er vrijwel niets. Zij zijn voortaan in behandeling bij Revalidatie Friesland, maar de revalidatiebehandeling blijft plaatsvinden in het ziekenhuis in Meppel.

Zwolle
Ondertekening contract door bestuurders Rob Dillman (Isala) en Peter Visch (Revalidatie Friesland) over revalidatiezorg Meppel. FotoPersBuro Frans Paalman Zwolle ©2018