Revalidatie Expertisecentrum voor Muziek & Dans geopend!

In het kader van de succesvolle promotie van (muziek)revalidatiearts Kees Hein Woldendorp werd op 24 april het symposium ‘Revalidatie & Muziek’ gehouden in Beetsterzwaag en deels op de Rijksuniversiteit in Groningen. Een bijzonder congres met internationale sprekers en bezoekers! Diverse sprekers deelden de nieuwste inzichten op het gebied van muziek en revalidatie en e.e.a. werd opgeluisterd met prachtige muziek en een dansvoorstelling.

Aan het einde van de middag werd het ‘Revalidatie Expertisecentrum voor Muziek & Dans’ op locatie Beetsterzwaag feestelijk en muzikaal geopend.