Hanzehogeschool en Revalidatie Friesland verbinden op unieke wijze op het Spring Event

Als opvolging van het After Summer Event van afgelopen oktober, werd afgelopen woensdag 14 mei het Spring Event georganiseerd waar gepraat kon worden over de vormgeving van de leerafdeling op locatie, waar een kijkje kon worden genomen bij verschillende disciplines én waar de bezoekers getuige waren van het ondertekenen van de samenwerkings-overeenkomst tussen Revalidatie Friesland, de Academie voor Gezondheidsstudies en de Academie voor Verpleegkunde.

Foto: Fysiotherapie Hanzehogeschool

Interdisciplinair of interprofessioneel handelen is de rode draad in de samenwerking tussen Revalidatie Friesland en de Hanzehogeschool Groningen. Ook is het een gedeelde wens om tot een broedplaats voor innovaties in de revalidatiezorg te komen, waar de samenwerking tussen verschillende (para)medische en psychosociale disciplines en verpleegkunde centraal staat.

Nu de contouren van de leerafdeling bij Revalidatie Friesland op locatie Beetsterzwaag zich voorzichtig beginnen af te tekenen, wordt een volgende vraag actueel: hoe leggen we de verbinding tussen dit mooie initiatief en het onderwijs aan de zorgprofessionals van de toekomst? En meer specifiek: welk vernieuwend onderwijs gaat bij de Hanzehogeschool op locatie Wiebenga worden aangeboden met de bedoeling een bijdrage te leveren aan of aanvullend te zijn op de zorg die studenten, docenten én therapeuten verlenen aan patiënten op de leerafdeling Beetsterzwaag?

Afgelopen woensdag werd hier veel aandacht aan besteed, het Spring Event was -net als zijn voorganger- een succes!

Foto: Fysiotherapie Hanzehogeschool