Jaarverslag Revalidatie Friesland 2018

Revalidatie Friesland heeft ook in 2018 weer veel kunnen betekenen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.
We delen onze activiteiten, ontwikkelingen en financiële cijfers graag met geïnteresseerden.

Op de website: www.revalidatie-friesland.nl/jaarverslag kunt u  bekijken welke bijdragen we hebben geleverd om in 2018 zoveel mogelijk patiënten weer deel te laten nemen aan de samenleving.

Heeft u een opmerking, vraag of reactie? Dan kunt u deze mailen naar: communicatie@revalidatie-friesland.nl of plaatsen op de website.

Nieuwsgierig? Kijk dan  op: www.revalidatie-friesland.nl/jaarverslag.