Nieuwbouw ziekenhuis Meppel en parkeren

In Meppel wordt in 2020 gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis. Vanaf 16 december wordt het huidige terrein bouwrijp gemaakt. Dit houdt onder andere in dat hekwerken worden verwijderd, bomen worden gekapt en kabels en leidingen worden verlegd. Ook worden de parkeerplaatsen aangepast.

Parkeren locatie Meppel

In verband met de nieuwbouw is de parkeersituatie in Meppel tijdelijk gewijzigd. Om uw auto te parkeren, kunt u ter plekke de borden volgen. Bestaande parkeerplaatsen worden aangepast. De noordelijk gelegen parkeerplaats is na aanpassing te bereiken vanaf de buslus. Hier worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerplaats aan de zuidzijde wordt deels gebruikt voor de bouwplaats, er blijven op deze parkeerplaats een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. In de loop van januari 2020 is de  inrit van de noordelijke parkeerplaats gereed, waarna deze parkeerplaats alleen nog te bereiken is middels de nieuwe in- en uitrit bij de buslus.

Over het nieuwe ziekenhuis

Het nieuwe Isala Meppel wordt een streekziekenhuis met alle bestaande specialisaties, 24-uurs Spoedeisende Hulp en uitbreiding in de ouderengeneeskunde. In Meppel vindt laagcomplexe, planbare en chronische zorg plaats waaronder ook medisch specialistische revalidatie. Duurzaamheid staat centraal bij het nieuwbouwziekenhuis in Meppel, het wordt dan ook het eerste ‘elektrische ziekenhuis’ van Nederland. Het ziekenhuis is ‘all-electric’ en heeft geen gasaansluiting meer en investeert in zonnecellen op het dak. Daarnaast werkt het met warmtekrachtinstallaties.