Steeds meer patiënten gebruiken online zorgomgeving door campagne Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland

Met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport startten de Friese ziekenhuizen samen met Revalidatie Friesland op 10 oktober 2019 een campagne om patiënten meer bewust te maken van de mogelijkheden van online zorgomgevingen. Het resulteerde in groei in gebruikersaantallen. Waardoor steeds meer patiënten beter regie kunnen nemen op hun behandeling. Voorafgaand aan de campagne maakte gemiddeld 30% van Friese patiënten gebruik van een online zorgomgeving. Na afloop van de campagne is het gemiddelde rond de 40%. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van e-consulten en online vragenlijsten.

Meer zicht op zorg
De slogan van de campagne was “Meer zicht op uw zorg”. De campagne legde de nadruk op wat de online zorgomgeving oplevert: kennis en inzicht. Bij de ontwikkeling van de campagne zijn patiënten betrokken om input te geven en om materialen te testen. De patiënten die figureerden in de campagne waren ook échte patiënten, die regelmatig gebruikmaakten van één of meerdere online zorgomgevingen. Uit de gehouden effectmeting blijkt dat meer patiënten positief zijn over het gebruik van een online zorgomgeving: hierin is een stijging waargenomen van 50%. Van de ondervraagde patiënten heeft 46% al eens gebruik gemaakt van een online zorgomgeving en 80% is voornemens dat in de toekomst te gaan doen.

Regie voor patiënten
Het digitaal beschikbaar stellen van patiëntinformatie via een online zorgomgeving geeft een patiënt meer regie op zijn of haar zorgproces. Door hier gebruik van te maken zijn patiënten beter geïnformeerd, meer betrokken bij hun behandeling en kunnen zij beter meebeslissen. Patiënten hebben 24 uur per dag inzicht in hun medische gegevens en komen beter voorbereid op de afspraak. Ook kunnen zij veel zaken vanuit huis regelen. Bijvoorbeeld het invullen van voorbereidende vragenlijsten, een vraag stellen aan de specialist of het plannen van (vervolg)afspraken.