Studenten runnen afdeling Revalidatie Friesland

Iris Kampschöer is derdejaars Management in de Zorg. Sinds september loopt ze stage op de Leerafdeling van Revalidatie Friesland, die volledig wordt gerund door studenten. Een broedplaats voor nieuwe initiatieven, waar onderwijs en revalidatiezorg van de toekomst samenkomen.

‘Met zes bedden, een leeg kantoor, een lege huiskamer, zes patiënten en elf studenten zijn we in september 2019 met de Leerafdeling gestart. Patiënten die met name de diagnose ‘niet aangeboren hersenletsel’ hebben, zoals bijvoorbeeld een herseninfarct.’

Vanaf dag één in de lead
‘Studenten worden hier niet aan een therapeut gekoppeld en mogen langzaamaan zelf iets doen, maar zijn vanaf dag één in de lead. We krijgen min of meer de vrije hand, hierdoor ontstaan allerlei nieuwe verbanden en inzichten. De stagiair staat centraal in zijn eigen leerproces én heeft de regie over zijn eigen leerproces. Daarnaast werken de studenten niet alleen samen op hun eigen vakgebied, maar ook met andere disciplines.’

Verder kijken dan je eigen vakgebied
‘Om goede revalidatiezorg te bieden heb je brede professionals nodig, mensen die verder kijken dan hun eigen vakgebied. Doordat we allemaal op één kantoor zitten, zijn we nauw bij elkaar betrokken, leren we allemaal van elkaar. Studenten onderling, maar ook docenten en behandelaars (therapeuten, artsen en verpleging) die ons begeleiden. Zij blijven natuurlijk verantwoordelijk voor de afdeling. Zelfs studenten Facility Management doen mee door met een frisse blik naar het gebouw te kijken en te onderzoeken hoe het facilitaire proces kan bijdragen aan de revalidatiezorg.’

Persoonlijk betrokken
‘De patiënt heeft op de leerafdeling ook veel meer regie over zijn eigen revalidatieproces. Wij hebben ons kantoor op de afdeling, terwijl normaal gesproken de behandelaars allemaal beneden zitten. Patiënten kloppen aan als ze een vraag hebben en krijgen de therapie waaraan ze op dat moment behoefte hebben. Zo kun je patiënten intenser behandelen. Daar doen we het voor. Wij zijn heel persoonlijk betrokken bij onze patiënten. Dat gaat veel verder dan punten halen.’

Persoonlijke ontwikkeling
‘Stage op de Leerafdeling is intensiever dan een gewone stage. Er wordt meer van je gevraagd en er wordt een beroep gedaan op je verantwoordelijkheid. Als stagiair kun je je niet verschuilen achter je stagebegeleider, het komt op jezelf aan. Ik ben bijvoorbeeld ook de leidinggevende van de andere stagiairs. Alles wat ik heb geleerd, kan ik in de praktijk toepassen. Ik maak ook een enorme persoonlijke ontwikkeling door, die ik op een andere plek niet zo zou meemaken. Leiding geven is een vak op zich, dat leer je niet in de schoolbanken. Dat leer je door het te doen.’

De leerafdeling
Sinds 2013 werkt de Hanzehogeschool Groningen samen met Revalidatie Friesland met als doel onderwijs, onderzoek en innovatie beter aan te laten sluiten op de revalidatiegeneeskunde. Sinds mei 2019 is ook de Academie voor Verpleegkunde aangehaakt. In september 2019 ging de Leerafdeling van start. Studenten komen op dit moment van de opleidingen Fysiotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Social Work, Facility Management, Ergotherapie en Management in de Zorg.