Coronavirus en Revalidatie Friesland

Aan alle medewerkers, patiënten, bezoekers en leveranciers van alle locaties van Revalidatie Friesland.

Het coronavirus (COVID-19) heeft Nederland inmiddels bereikt en het aantal besmettingen groeit. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen volgt Revalidatie Friesland de landelijke richtlijn van het RIVM op. Daarnaast hebben we nauw contact met de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en de Veiligheidsregio Fryslân. Vooralsnog blijft onze dienstverlening ongewijzigd.

Wat kun je zelf doen?
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn hetzelfde als voor griep en verkoudheid:
•Was regelmatig je handen met water en zeep.
•Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
•Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

Wanneer je meer wilt weten. Het RIVM en de GGD hebben duidelijke websites waarop je veel kunt nalezen.