Revalidatie Friesland zorgt met aandacht

In een tijd waarin 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje de norm is, is het geven van persoonlijke aandacht niet altijd vanzelfsprekend. Toch hebben onze medewerkers ook in coronatijd persoonlijke aandacht voor de patiënt.

Patiënten van Revalidatie Friesland worden na afloop van de behandeling gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen tijdens de behandeling. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden ieder kwartaal verzameld en vergeleken met andere revalidatiecentra in Nederland.

Uit de vragenlijsten die in de afgelopen 3 maanden door patiënten van Revalidatie Friesland zijn ingevuld blijkt dat wij, ondanks de coronacrisis, bovengemiddeld scoren. Op alle onderdelen in de vragenlijst scoort onze zorg hoger of gelijk aan het landelijk gemiddelde. Uitschieters zijn de uitleg die medewerkers aan patiënten geven en de bejegening van medewerkers. Deze worden beoordeeld met maar liefst een 9.6 en 9.8(!) gemiddeld. Wij zijn dan ook trots dat onze medewerkers, zélfs in crisistijd, de patiënten nog de persoonlijke aandacht weten te geven die zij verdienen.