Medicatievoorschrift uit ziekenhuis sneller en gemakkelijker bij apotheek

De Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland gaan medicatievoorschriften digitaal verzenden naar de apotheek van de keuze van de patiënt. Stichting GERRIT, verbinder van zorg, ondersteunt de zorgaanbieders met de ingebruikname van de veilige ICT-omgeving waarin recepten via het Landelijk Schakelpunt (LSP) worden verzonden. Het Friese project is onderdeel van het landelijk Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). De ziekenhuizen, Revalidatie Friesland, GERRIT, het LSP platform Fryslân, de Friese Apothekersvereniging en de Stichting Apotheekhoudend Huisartsen Friesland hebben een convenant ondertekend waarin de samenwerking wordt geregeld. De invoering vindt vervolgens gefaseerd plaats. Vanuit het Antonius Ziekenhuis in Sneek is al ervaring opgedaan met deze werkwijze. Het is de bedoeling dat vanaf begin 2021 de meeste medicatievoorschriften vanuit alle Friese ziekenhuizen digitaal worden verstuurd.

‘Voor de patiënt is het een verandering die grotendeels achter de schermen plaatsvindt, maar die het de patiënt wel gemakkelijker maakt zijn medicijnen in huis te krijgen,’ aldus Joke Anna Loonstra, projectleider in het MCL en voorzitter medicatiewerkgroep VIPP Fryslân. ‘Een papieren medicatievoorschrift is niet meer nodig. Praktisch gesproken gaat de patiënt straks uit het ziekenhuis naar huis. Het medicatievoorschrift is dan al bij de apotheek. De patiënt kan in veel gevallen de medicatie op weg naar huis ophalen bij de poliklinische apotheek in het ziekenhuis of de apotheek of apotheekhoudend huisarts  in eigen wijk of dorp.’

Het verzenden van medicatierecepten tussen arts en apotheker moet aan veel wettelijke eisen voldoen. Formeel is een handtekening van de voorschrijvende arts vereist op het recept. In veel gevallen werden recepten van het ziekenhuis naar de apotheek verstuurd via de fax of meegegeven met de patiënt. Aan die werkwijze kleven veel nadelen. Er wordt straks een werkwijze gebruikt waarbij geen handtekening wordt gezet maar waarbij de authenticiteit van het recept digitaal wordt gegarandeerd. Een digitaal verzonden medicatievoorschrift wordt als volwaardig behandeld. Voor het uitwisselen van het digitale medicatievoorschrift wordt uitgegaan van het gebruik van de geldende informatiestandaard Medicatieproces van het LSP. Doordat het LSP als infrastructuur voor het delen van medicatiegegevens wordt gebruikt is de uitwisseling betrouwbaar. De medicatieveiligheid wordt verhoogd, er hoeven immers geen gegevens meer te worden overgenomen van een papieren medicatievoorschrift. Stichting GERRIT zorgt ervoor dat verschillende automatiseringssystemen van de zorgaanbieders de gegevens betrouwbaar kunnen uitwisselen en helpt bij ingebruikname.