Onderwijs in de revalidatiepraktijk

Revalidatie Friesland en ROC Friese Poort slaan de handen ineen. Op 17 december vond de – digitale- ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats. Kort gezegd is het doel van deze samenwerking de uitwisseling van expertise en het opleiden van studenten en medewerkers.

Al jaren is Revalidatie Friesland een erkend leerbedrijf. Met deze overeenkomst wordt een volgende stap gezet in het verder verbinden van het onderwijs met de praktijk. Zo wordt onder andere gekeken hoe de kwaliteit en de capaciteit van het onderwijs beter aangesloten kan worden op de snel veranderende praktijk van de revalidatiegeneeskunde. Dit moet uiteindelijk leiden tot optimale patiëntenzorg.

Werkervaringsplaatsen
“Door gebruik te maken van elkaars kracht, krijg je dat onze medewerkers na- of bijscholing van ROC Friese Poort kunnen genieten,” zegt Peter Visch, Voorzitter Raad van Bestuur van Revalidatie Friesland. “Onze studenten en medewerkers kunnen op hun beurt bij Revalidatie Friesland terecht voor stageplaatsen en/of werkervaringsplaatsen,” legt Dick ter Wee, vestigingsdirecteur van ROC Friese Poort, uit.

Ontwikkeling lesprogramma’s
De samenwerking is in principe voor onbepaalde tijd. Beide partijen mikken op 8 á 12 stage- en/of werkervaringsplaatsen per jaar op het gebied van: secretarieel, IT, verpleging, horeca, communicatie, beveiliging en techniek. Daarnaast ontwikkelen Revalidatie Friesland en ROC Friese Poort samen verschillende lesprogramma’s en e-learningmodules zodat het onderwijs op de praktijk blijft aansluiten.