Revalidatie Friesland, Basalt en Klimmendaal tekenen strategische samenwerking

Onlangs hebben de drie voorzitters van de afzonderlijke raden van bestuur hun handtekening gezet onder de vernieuwde samenwerking genaamd ‘Revion’. Een intensieve samenwerking op het gebied van zorginhoud, innovatieve zorgconcepten en optimalisatie van ondersteunende diensten. Continue kwaliteitsverbetering blijft het gezamenlijk doel.

Uniforme werkwijzen
Verbetering van de kwaliteit van de zorg staat voorop. Dit bereiken de drie partners door behandelingen met elkaar te vergelijken, te beoordelen op kwaliteit en vervolgens vanuit de verschillende variaties te komen tot de beste kwaliteitsstandaarden en uniforme behandelingen. Verder verkennen zij vanaf nu samen de nieuwe ontwikkelingen op medisch inhoudelijk vlak waaronder eHealth toepassingen en productontwikkelingen.

Toenemend belang van revalidatie
Grote maatschappelijke, technologische en medische ontwikkelingen beïnvloeden de samenleving en de zorgsector. De revalidatiegeneeskunde is een kennisgebied met een relatief kleine omvang in de zorgsector en een groeiend belang voor de patiënt als individu en de samenleving als geheel. Om dat groeiende belang het hoofd te blijven bieden is slagkracht nodig én wendbaarheid. Revalidatie Friesland, Basalt en Klimmendaal vertegenwoordigen samen bijna 25% van de revalidatie patiënten in Nederland. De spreiding over het land en het feit dat de organisaties geen regionale concurrent van elkaar zijn, maakt de samenwerking uniek. Vanuit deze samenwerking verwachten de partners snelle resultaten te bereiken voor een grote doelgroep

Inhoudelijke samenwerking en effectiever organiseren
Het vertrekpunt van de samenwerking is de inhoud en kwaliteit van zorg. Die inhoudelijke verbeterslag levert de drie instellingen de onderbouwing voor het gezamenlijk aanbieden van innovatieve zorgconcepten bij de verzekeraars. Het optimaliseren van secundaire processen geeft de drie instellingen de financiële ruimte om nog steviger in te zetten op innovatie.