Revalidatie Friesland en UMCG Centrum voor Revalidatie slaan handen ineen voor kinderen in revalidatie

Revalidatie Friesland en UMCG Centrum voor Revalidatie hebben een intentieovereenkomst gesloten om gezamenlijk voor kinderen met een revalidatievraag ketenzorg tot stand te brengen. Het doel van de ketenzorg is dat de behandeling zo goed mogelijk is afgestemd op de patiënt en de patiënt geen verschil merkt tussen de beide organisaties. Vandaag,  22 juni 2021, tekenden Peter Visch, voorzitter Raad van Bestuur Revalidatie Friesland, Annemieke Weijling  en Jan Geertzen, bestuurders UMCG Centrum voor Revalidatie, de intentieovereenkomst. Met deze samenwerking maken de revalidatiecentra zich sterk voor toekomstbestendige (kinder-) revalidatiezorg in de regio.

Krachten bundelen
De samenwerking richt zich in eerste instantie op de kinderrevalidatie. Dat is een klein, maar ook belangrijk specialisme voor Noord-Nederland.  De ambitie is om ook andere ziekenhuizen bij het initiatief te betrekken. Samen willen we onze krachten bundelen en  kinderrevalidatie in Noord-Nederland goed neerzetten. Naar de regio zelf en naar de rest van Nederland.

Toekomst
Voor de toekomst is de wens om de samenwerking verder uit te breiden. Bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap ten aanzien van de  kinderrevalidatie, maar ook volwassenrevalidatie. Hiermee kunnen we samen nog meer het verschil maken voor een toekomstbestendige en uitstekende revalidatiezorg.