Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Revalidatie Friesland houdt vast aan mondkapje en anderhalve meter

Revalidatie Friesland heeft besloten om ook na 25 september de anderhalve meter waar mogelijk in stand te houden. Binnen onze organisatie blijft het dragen van mondkapje verplicht.

Revalidatie Friesland volgt hiermee het regionale beleid van de Noordelijke ziekenhuizen (ROAZ). Dit advies wijkt af van het landelijk beleid waar vanaf 25 september de anderhalve meter wordt opgeheven. In die situaties waarbij onze zorg voor patiënten het in stand houden van de anderhalve meter redelijkerwijs heel lastig is, kan hiervan worden afgeweken.

Revalidatie Friesland en de omliggende ziekenhuizen houden de anderhalve meter waar mogelijk in stand, omdat na het doorvoeren van  grote versoepelingen in de samenleving een golf aan besmettingen een reëel scenario is. We willen voorkomen dat deze besmettingen leiden tot verspreiding van het virus binnen de kliniek met infecties en uitbraken tot gevolg, die bij onze kwetsbare patiënten levensbedreigend kunnen zijn. Uitbraken van het virus kunnen leiden tot vergaande maatregelen die de zorgcapaciteit en zorgkwaliteit nog verder onder druk zetten, met mogelijk overbelasting tot gevolg.

De maatregelen dragen niet alleen bij aan de bescherming van patiënten, maar ook aan de veiligheid van medewerkers. Dit beschermt hen tegen uitval door COVID-19 en tegen een nog hogere werkdruk als gevolg van uitval van collega’s.

Het betreft een tijdelijke verlenging van de maatregelen, om de effecten van de versoepelingen per 25 september af te wachten. Eind oktober wordt dit beleid geëvalueerd om per 1 november eventuele aanpassingen te doen.