Revalidatie Friesland sluit akkoord met alle zorgverzekeraars

Revalidatie Friesland heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland overeenstemming bereikt voor 2022. Dat betekent dat alle patiënten – die door een huisarts of medisch specialist worden doorverwezen – de revalidatiebehandeling vergoed krijgen via de basisverzekering. Voor de behandeling is dan geen toestemming van de zorgverzekering nodig.

Door de coronacrisis waren de onderhandelingen dit jaar ingewikkelder dan eerdere jaren. Dit omdat eind mei landelijk werd afgesproken dat er geen uniforme landelijke regeling kwam en zorgaanbieders dus zelf met de zorgverzekeraars in gesprek moesten gaan. Daardoor werden de gesprekken over het jaar 2021 pas in de zomerperiode gestart. “Het voordeel hiervan was dat we toen ook meteen voor zowel 2021 als 2022 afspraken hebben kunnen maken.” Aldus Gerrit Renes, die namens Revalidatie Friesland de onderhandelingen heeft uitgevoerd.

Het overzicht van de afspraken vind je hier.