Revion verwelkomt Revant als nieuwe samenwerkingspartner

Samenwerkingsverband Revion dat zo’n 25% van de revalidatiepatiënten in Nederland bedient in de regio’s Friesland, Haaglanden en Gelderland, tekende deze week een intentieovereenkomst met Revant, dat haar werkgebied in West-Brabant en Zeeland heeft. Met het tekenen van de intentieovereenkomst start een periode waarin gekeken wordt in hoeverre de samenwerking de positie van de afzonderlijke revalidatiecentra verder versterkt. Met de toevoeging van Revant heeft Revion een nog betere landelijke dekking. De regio’s van de centra zijn zo gelegen dat ze niet aan elkaar grenzen waardoor ze geen concurrenten van elkaar zijn. Dit maakt de samenwerking uniek.

Bestaande Revion partners Revalidatie Friesland, Basalt en Klimmendaal tekenden in 2021 een intentieovereenkomst en werken sindsdien intensief samen op het gebied van zorginhoud, innovatieve zorgconcepten, zorgverkoop en de optimalisatie van ondersteunende diensten zoals ICT, inkoop en HRM. De samenwerking biedt slagkracht en wendbaarheid die nodig is om bestand te zijn tegen de uitdagingen waar we in de zorg voor staan: hoge kosten, een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Door de krachten te bundelen kunnen innovatieve zorgconcepten gezamenlijk worden aangeboden bij de verzekeraars, en de optimalisatie van secundaire processen geeft financiële ruimte om steviger in te zetten op technologie en E-Health vanuit een centrale ICT afdeling.

Peter Visch, voorzitter Raad van Bestuur bij Revalidatie Friesland namens Revion: “We zijn heel blij met deze intentieovereenkomst. We zijn als Revion al goed op weg om onze positie binnen de revalidatiesector te verstevigen. De aansluiting van Revant betekent nog meer slagkracht om het hoofd te bieden aan toekomstige ontwikkelingen binnen de revalidatiezorg.”

Luikje van der Dussen, Voorzitter Raad van Bestuur Revant: “Het personeelstekort, de toenemende complexiteit van de zorgvraag en hoge kosten zijn uitdagingen waardoor de innovatie in en de kwaliteit van de revalidatiezorg in onze regio’s onder druk komt te staan. Door samen te gaan werken met Revion kan Revant deze uitdagingen in de revalidatiezorg aanpakken”.

De intentieovereenkomst heeft een looptijd van 12 maanden waarbij na 6 maanden zal worden geëvalueerd of Revant zich definitief aansluit bij Revion.  Binnenkort zal de samenwerking van REVION in een coöperatieve vereniging verder vormgegeven worden  De effectuering hiervan zal in de loop van 2023 plaatsvinden.