Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Revalidatie Friesland onderzoeken intensievere samenwerking

Onlangs hebben Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land (onderdeel van Zorgpartners Friesland) en Revalidatie Friesland de intentie uitgesproken om een intensievere samenwerking met elkaar te onderzoeken. Vandaag tekenden Martin Kirchner, directeur-bestuurder Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land, en Peter Visch, bestuurder Revalidatie Friesland, de intentieverklaring. Een samenwerking tussen de partijen moet toekomstige patiënten van de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie voorzien. De komende periode wordt gebruikt om de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking te onderzoeken.

Intensiveren van de samenwerking

Rondom een patiënt met een revalidatievraag zijn verschillende zorgorganisaties betrokken. Het onderzoek naar de intensievere samenwerking richt zich op de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie voor een patiënt. Eén waar behandelaren van het ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg nauw gaan samenwerken.

De ambitie

Een intensievere samenwerking stelt ons in staat om een breed, goed ingericht Fries netwerk van revalidatie te ontwikkelen. Daarbij is iedere aanbieder van revalidatie een onmisbare schakel in de keten. Gezamenlijk kan je een beter én breder toegankelijk netwerk vormen voor iedere patiënt met een vraag op het gebied van revalidatie en herstel. Dat betekent de juiste zorg op de juiste plek. Een kortere behandelduur en meer bij de patiënt thuis.