Revalidatie Friesland biedt podium Landelijke dag Kinder Adviesraden!

Zaterdag 18 november was het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag het decor van de landelijke dag voor Kinder Advies Raden (KAR). Ruim 60 kinderen kwamen samen om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en te bespreken hoe zij landelijk kunnen samenwerken. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met Stichting Kind en Ziekenhuis.

Bijzondere gast!

Speciale gast was Tristan Bangma, paralympisch baan- en wegwielrenner. Tristan kwam zijn ervaring delen met deze kinderen. Door een oogaandoening was Tristan al vanaf jonge leeftijd slechtziend. Toch heeft Tristan veel succes behaald als baan- en wegwielrenner, op topniveau. Tristan is een inspirerend voorbeeld voor de kinderen die deze dag aanwezig zijn!

Alle leden van de KinderAdviesRaad van Revalidatie Friesland hadden een rol in de organisatie van deze dag. De aanwezige kinderen konden verschillende workshops volgen die te maken hadden met communiceren. Er werd een workshop gegeven over vloggen en een workshop ‘discussiëren kun je leren’. In het regietheater werd via een rollenspel geoefend hoe je een gesprek aangaat met een arts. Handige tools dus die de kinderen weer kunnen gebruiken binnen hun eigen KinderAdviesRaad.

Waarom een KinderAdviesRaad:

De KAR heeft tot doel om kinderen en jongeren met ziekten, chronische aandoeningen, of beperkingen de kans te geven om deel te nemen aan besluitvorming binnen zorgorganisaties, met de nadruk op kindzorg. Deze kinderen zijn zelf chronisch ziek, hebben een ziekte overwonnen of hebben een beperking. Hierdoor kunnen ze bijdragen aan verbeteringen in de zorg op basis van hun eigen ervaringen en behoeften.