Revalidatie Friesland sluit ook in 2024 akkoord met alle zorgverzekeraars

Heeft u al naar uw zorgverzekering 2024 gekeken? Het eigen risico is voor 2024 gelijk gebleven maar de premies en de inhoud zijn wel veranderd. Revalidatie Friesland heeft met iedere zorgverzekeraar een contract voor 2024. Dat betekent dat alle patiënten – die door een huisarts of medisch specialist worden doorverwezen – de revalidatiebehandeling vergoed krijgen via de basisverzekering. Voor de behandeling is dan geen toestemming van de zorgverzekering nodig.

Het overzicht van de afspraken vind je hier.