Revalidatie Friesland kijkt terug op geslaagd internationaal symposium

De kracht van de zorg ligt in ‘samenwerken’. Dat bleek tijdens het tweedaagse symposium dat vrijdag afgesloten werd in Beetsterzwaag. Zorgmedewerkers uit Europa kwamen samen bij Revalidatie Friesland om met elkaar van gedachten te wisselen over de kracht van samenwerken in de zorg. Samenwerken tussen disciplines maar ook samenwerken tussen de verschillende landen. Dit alles met als doel om de zorg voor de patiënten beter te maken. Centraal stond ook de rol van de patiënt zelf en de rol van stagiaires. ‘Samen leren’ bleken de  kernwoorden.

Het symposium

De tweedaagse werd georganiseerd in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen als afsluiting van een driejarig project in het kader van ‘interprofessioneel samenwerken’. Dit project (INPRO) werd door de Europese Unie ondersteund via een zogenaamde Erasmus+-subsidie. Collega’s uit Duitsland, Oostenrijk, Finland en België kwamen samen om ervaringen uit te wisselen en onderzoeksresultaten uit te wisselen.

De praktijk centraal

Tijdens dag twee van het symposium stond ‘de zorgpraktijk’ centraal. Revalidatie Friesland heeft op haar locaties in Beetsterzwaag en Dokkum een interprofessionele leerafdeling.  “Dat is de plek waar theorie en praktijk samenkomen”, vertelde onderzoeker Joost Hurkmans. “Studenten runnen de afdeling nagenoeg zelf en werken daarin samen met studenten van andere disciplines. Zo leren ze over de grenzen van hun eigen vakgebied heen kijken.” Loco-commissaris der Koning van Fryslân Femke Wiersma opende de tweede dag van het symposium in Beetsterzwaag. “Het is belangrijk om over onze grenzen heen te kijken”, sprak ze. “Internationale uitwisseling is belangrijk. Zeker voor de ontwikkeling en innovatie van de gezondheidszorg.”

Over het project

Onderzoekers, docenten en behandelaren van de Hanzehogeschool en Revalidatie Friesland werkten de afgelopen drie jaar intensief samen met collega’s uit Oostenrijk, Finland en België. Ze richtten zich in het project specifiek op interprofessioneel samenwerken. Dat is het samenwerken door verschillende disciplines waardoor patiënten beter behandeld worden. Op dit moment worden de eindresultaten gepresenteerd via de website www.inproproject.eu. Daar kunnen ook veel ontwikkelde materialen gedownload worden. De samenwerkende zorgprofessionals onderzoeken op dit moment hoe het project een vervolg kan krijgen.

Foto: Edwin Kooren fotografie