Werkbezoek Minister Ernst Kuipers aan Revalidatie Friesland

Op maandag 11 december hebben Revalidatie Friesland en branchevereniging Revalidatie Nederland (RN) aan Minister Ernst Kuipers (VWS) gepresenteerd hoe de revalidatiesector met ketenpartners vorm geeft aan integrale zorg. In Emmeloord kwamen patiënten, huisartsen, zorgbestuurders, wethouders en zorgverzekeraars bijeen om de minister te laten zien hoe succesvolle samenwerking in de zorg eruit ziet. Bovendien konden de deelnemers hem meegeven welke inzet van bijvoorbeeld het ministerie en het Zorginstituut nodig is om ook in relatief dunbevolkte gebieden goede en toegankelijke zorg te blijven bieden.

Om ervoor te zorgen dat patiënten in de Noordoostpolder nu én in de toekomst goed en op de juiste plek geholpen worden, hebben 11 zorgpartijen hun krachten gebundeld. In deze coalitie genaamd ‘Het Vlie’ werkt Revalidatie Friesland samen met de ziekenhuiszorg, de eerstelijnszorg en huisartsen, verzorg- en verpleegtehuizen, de thuiszorg, gemeenten en de ambulancedienst. Die samenwerking gaat zo ver dat er een nieuw centrum gebouwd wordt dat de gezamenlijke visie op alle mogelijke manieren moet ondersteunen en faciliteren.

Integraal Zorg Akkoord

Martijn Klem (directeur Revalidatie Nederland) onderstreepte tijdens het werkbezoek van de minister de meerwaarde van revalidatie bij het bereiken van de ambities uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De toegevoegde waarde van revalidatie-aanbieders zit niet alleen in de deelname van patiënten aan de samenleving, maar ook in de verbinding tussen veel zorgaanbieders.

Fotografie: Sjors Evers

Het Vlie

Onze bestuurder Peter Visch liet zien dat de 11 partners van Het Vlie op de lange termijn echt wil samenwerken. Hoewel dit aansluit bij de doelen van het IZA, botsen de ambities in Noordoostpolder vanwege de financiële prikkels voor zorgaanbieders.  Bijvoorbeeld, de ambulancedienst wil graag meedoen, maar dat kost geld omdat de gemiddelde aanrijtijd dan langer wordt. Minister Kuipers prees het initiatief. Hij erkende dat het veranderen van het systeem veel tijd kost, maar dat er binnen de huidige regels veel mogelijk is. Het is slim om te leren van andere goede initiatieven in het land.

Foto: Sjors Evers