Bestuurlijke fusie is rond: Revalidatie Friesland, Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land onder één bestuur 

Het is zover: Revalidatie Friesland, Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land zijn gefuseerd op bestuurlijk niveau. Na een lange voorbereiding is er nu vanuit alle benodigde autoriteiten akkoord voor de fusie. Met de bestuurlijke fusie wordt Peter Visch, naast Martin Kirchner, medebestuurder van Noorderbreedte BV en daarmee medebestuurder van de drie organisaties. Bestuurders Peter Visch en Martin Kirchner: “Wij zijn blij met deze stap, want zo kunnen we ons samen inzetten om hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in Friesland te ontwikkelen. Gezamenlijk werken we aan een beter én breder, toegankelijk netwerk voor iedere patiënt met een vraag op het gebied van revalidatie en herstel”.  

Fries netwerk van revalidatie

Met deze fusie gaan we als zorgorganisaties nog intensiever samenwerken. Om zo een beter én breder toegankelijk netwerk te vormen in Friesland, voor iedere patiënt met een vraag op het gebied van revalidatie en herstel. Dat betekent de juiste zorg op de juiste plek, een kortere behandelduur en meer bij de patiënt thuis.