Aan het woord: ergotherapeut Inge Otten

Inge Otten is ergotherapeut bij Revalidatie Friesland. Ze werkt in het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag. Inge vertelt over hoe haar werkt erop dit moment uitziet en de inzet van e-healthtoepassingen.  

Hoe voer jij op dit moment je werk uit?
We werken momenteel in verschillende diensten: thuiswerkdiensten en kliniekdiensten. Wanneer je een thuiswerkdienst hebt, ben je thuis en doe je consulten op afstand. Dit kan met bellen, beeldbellen of e-revalidatie. Naast de consulten besteed ik, samen met een grote groep andere enthousiaste collega’s momenteel veel tijd aan het project ‘Telemedicine’. Het project is gericht op de doorontwikkeling van onze e-healthtoepassingen met als doel om de zorg voor onze patiënten zo goed mogelijk te continueren. Mijn werkdag op de kliniek ziet er volstrekt anders uit. Door de voortdurende aanpassingen in de maatregelen en richtlijnen, wordt er een flink beroep gedaan op onze flexibiliteit. Binnen de behandelingen zelf is er ook veel veranderd. Er gaat logischerwijs veel aandacht naar hygiëne. Dit is belangrijk, maar ook dit vraagt enige creativiteit. Bij iedere behandeling speelt de overweging: is dit middel te reinigen? Hoeveel tijd gaat er in het reinigen zitten? Welke risico’s zitten eraan? Ook in groepsbehandelingen zijn dit soort overwegingen continu aan de orde. Hoeveel mensen zitten er in de groep? Hoe is de hygiëne en voldoende afstand gewaarborgd? Naast deze veranderingen binnen de behandelingen, doe ik ook handelingen die ik normaal gesproken niet deed. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld de verpleging bij werkzaamheden in de kliniek.

Hoe reageren je patiënten op de inzet van e-healthtoepassingen?
De meeste patiënten zijn blij met de mogelijkheden die we bieden. Vrijwel iedere poliklinische patiënt staat er voor open en is goed in staat om ermee te werken. Zeker nu de noodzaak zo duidelijk is. Bij patiënten in de kliniek ligt dit soms lastiger. Wanneer er fatische of cognitieve problemen een rol spelen, wordt wanneer mogelijk de omgeving ingezet om het gebruik van de middelen te ondersteunen.

Hoe vind jij het om e-healthtoepassingen bij je behandelingen in te zetten?
Ik vind het interessant om te merken dat iedereen in mogelijkheden denkt nu de noodzaak zo groot is. Er ontstaan verfrissende initiatieven en mensen zijn erg vindingrijk. Door ervaringen te delen, groeien we in het gebruik van deze middelen en leren we waar de mogelijkheden en beperkingen van de middelen liggen. Ik merk dat veel van de onderwerpen die tot mijn expertise als ergotherapeut horen zich goed lenen voor zorg op afstand. Bij mensen met chronische pijn besteden we veel aandacht aan energieverdeling. Met het e-revalidatieportaal kan ik informatie klaar zetten en op afstand monitoren hoe de patiënt zijn/haar dag indeelt. Dit geeft veel informatie over belasting/belastbaarheid. Een fysiek contactmoment is dan niet persé nodig. Maar wanneer het aankomt op ‘hoe denkt iemand hier echt over’ en ‘hoeveel ruimte zit er om het anders te doen’, mis ik het echte contact. Ook wanneer onderwerpen aan bod komen waar emoties bij gepaard zijn. Voor sommige onderwerpen wil je gewoon met iemand in dezelfde ruimte zijn om echt verbinding te kunnen maken.

Hoe zie jij de rol van e-healthtoepassingen in de toekomst?
Hierboven beschrijf ik al dat ik fysiek behandelcontact (face-to-face) onmisbaar vind. Ik denk dat we nu veel kennis opdoen die we later kunnen gebruiken in onze zoektocht naar een vorm van ‘blended care’, waarin we face-to-face behandelcontacten combineren met e-healthdiensten. Hierbij dient de individuele patiënt gezien te worden en ruimte te blijven voor de individuele professional om keuzes te maken die passend zijn bij zijn/haar manier van werken.